Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nbu.ac.in/handle/123456789/4584
Title: नेपाली भाषामा संयोजन प्रक्रिया Nepali vashama sanyojan prakriya
Other Titles: अभिज्ञान, वर्ष ८,आङ्क १०, (जनवरी - जून २०१९) प्र ५४-६४ Abhijnan,Vol.8, Part- 10, (January-June 2019 ) p 54-64
Authors: शर्मा Sharma, नारायण Narayan
Keywords: नेपाली Nepali
संयोजन sanyojan
संयोजक Sanyojak
पद्‌ Pad
पदबन्ध padabandh
उपवाक्य Upobakya
वाक्य Wakya
Issue Date: 2019
Publisher: University of North Bengal
Abstract: नेपाली भाषामा पाइने संयोजन प्रक्रियाको वर्णनात्मक विश्लेषण गर्नु यस शोधपत्रको उद्देश्य रहेको छ। नेपाली सयोजक शब्दहरूलाई शब्द सरचना, अर्थ, शब्द स्रोत अनि आश्रयका आधारमा वर्गीकरण गरी पद, पदबन्ध, उपवाक्य तथा वाक्यात्मक स्तरमा सम्पन्न हुने संयोजन प्रक्रियाको विश्लेषण यसमा गरिएको छ।
URI: http://ir.nbu.ac.in/handle/123456789/4584
ISSN: 0976-1640
Appears in Collections:ABHIJNAN, Vol.8, No.10, (January - June 2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abhijnan_Jan_June_2019-05.pdfNapali vasama sanyojan prakriya71.18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in NBU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.